Who’S That Pokémon?! | daily memes

 

                                                      Who’S That Pokémon?! | daily memes 

                                                                   Blastoise, use Water Gun!